Tradition for kvalitet

I 1994 blev TYROLIT den første slibemiddelsproducent i Europa, hvis kvalitetsstyringssystem blev ISO-certificeret.

Integreret ledelsessystem

Navnet TYROLIT er synonymt med kvalitet. Virksomheden kan se tilbage på en lang tradition for kvalitetsstyring, og i 1994 blev firmaet den første slibemiddelsproducent i Europa med et ISO-certificeret kvalitetsstyringssystem. Integreret ledelsessystem hos TYROLIT betyder, at kvalitets-, miljø- og sikkerhedsstyringssystemer er på plads og køres efter samme princip på alle TYROLITs produktionsfaciliteter. Målet er at etablere en fælles standard for at sikre, at det mål om en høj produkt- og servicekvalitet, der er en del af vores koncerns mission, opnås.

IMS (integreret ledelsessystem) gør det muligt at udnytte synergier fra forskellige divisoner, at identificere problemer og løse dem hurtigt og at sammenligne effektiviteten på forskellige lokationer vha. KPI'er (nøgletal). Ud over de jævnlige kontroller udført af et ekstern certificeringsselskab (TÜV CERT) overvåges ledelsessystemet også løbende som en del af interne audits.

 

Kvalitet er en integreret del af vores virksomhedskultur

TYROLIT blev en banebrydende kraft i slibemiddelindustrien ved at anerkende betydningen af et kvalitetsstyringssystem på et meget tidligt tidspunkt. I dag er de fleste af TYROLITs selskaber blevet integreret i dette system.

Kompetente TYROLIT medarbejdere samt leverandører og kunder er afgørende for at optimere hele værdikæden. Orientering i retning af kvalitet og service er hjørnestenene i vores filosofi og danner grundlag for vores succes.

Aktiv beskyttelse af miljøet for en sikker fremtid

TYROLIT har en pligt over for fremtiden. Vi tager ansvar og spiller en aktiv rolle i udviklingen af en positiv bæredygtig økonomi.

Miljøbeskyttelse er derfor ikke blot en af grundstenene i vores forretningsmodel, men også en integreret komponent i firmaets ledelsesfilosofi. Find ud af mere om miljø hos TYROLIT.

Arbejds- og driftssikkerhed

Som arbejdsgiver er det vores pligt at sikre den højest mulige standard for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi stræber efter at holde risikoen for ulykker på et absolut minimum.

Konstant arbejdspladsvurdering, sikkerhed og produkttræning samt løbende forbedring af arbejdsmiljøet bidrager altsammen til at maksimere sikkerheden på arbejdspladsen. Allerede for vores lærlinge øger vi bevidstheden om vigtigheden af sikkerhed på arbejdspladsen gennem målrettede kurser.

Produktsikkerhed

TYROLIT sikrer, at alle værktøjer overholder kravene i oSa og europæiske standarder. CE-mærkningen på vores maskiner garanterer, at de svarer fuldstændigt til de relevante EU-standarder. Vi stræber konstant efter at gøre vores produkter endnu mere sikre:

  • gennem vores arbejde som grundlæggende medlem af Organisation for the Safety of Abrasives (oSa)
  • gennem samarbejde med sikkerhedsmyndigheder og standardiseringsinstitutter og
  • gennem praktisk kommunikation med brugere over hele verden

 

Bemærk: TYROLIT fraråder kraftigt brugen af slibeværktøjer, som ikke bærer symboler fra oSa, EN13236 (diamantværktøjer), EN12413 (skære- og slibeskiver) eller EN13743 (lamelskiver).